Global glasfiberindustri

Glasfibermarknaden över hela världen beräknas växa med 7 miljarder US-dollar, driven av en sammansatt tillväxt på 5,9%. Glasull, ett av de segment som analyserats och dimensioneras i denna studie, visar potentialen att växa över 6.
04 februari 2020 13:58 ET | Källa: ReportLinker
New York, 4 februari 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com tillkännager lanseringen av rapporten "Global Fiberglass Industry" - https://www.reportlinker.com/p05798567/?utm_source=GNW
8%. Den skiftande dynamiken som stöder denna tillväxt gör det viktigt för företag i detta område att hålla sig à jour med den förändrade pulsen på marknaden. Beredda att nå över 6,2 miljarder US-dollar fram till 2025, kommer Glassull att medföra goda vinster

Betydande fart för global tillväxt.
- Föreställer den utvecklade världen kommer USA att upprätthålla en tillväxtmoment på 5%. Inom Europa, som fortsätter att förbli ett viktigt inslag i världsekonomin, kommer Tyskland att lägga till mer än 250 miljoner US dollar till regionens storlek och

påverkan de närmaste 5 till 6 åren. Den förväntade efterfrågan på över 210,9 miljoner US-dollar i regionen kommer från övriga Europa-marknader. I Japan når Glassull en marknadsstorlek på 241,3 US $ vid analysperiodens slut. Som världens näst största ekonomi och den nya spelväxlaren på globala marknader uppvisar Kina potentialen att växa med 8,8% under de närmaste åren och lägga till cirka 1,9 miljarder US-dollar när det gäller adresserbar möjlighet att välja

blivande företag och deras kloka ledare. Dessa och många fler behöver-veta kvantitativa data som presenteras i visuellt rikt grafik är viktiga för att säkerställa kvaliteten på strategibeslut, oavsett om det kommer in på nya marknader eller resursfördelning

inom en portfölj. Flera makroekonomiska faktorer och inre marknadskrafter kommer att forma tillväxt och utveckling av efterfrågan i tillväxtländer i Asien-Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern. Alla presenterade forskningssynpunkter är

baserat på validerade engagemang från influenser på marknaden, vars åsikter ersätter alla andra forskningsmetoder.


Inläggstid: Jan-11-2021