I intelligensens tidevarv inledde elektroniskt garn/elektroniskt tyg nya möjligheter!

Med penetrationen av ny teknik som 5G, Internet of Things, molnberäkning, big data, artificiell intelligens och andra nya teknologier i traditionella industrier, kommer nya integrationsområden som smart tillverkning, fordonselektronik, smarta hushållsapparater och smart medicinsk vård. blomstrande.Utökade användningsområdet för PCB och främjade efterfrågan på elektroniskt garn/elektroniskt tyg

 

Marknadskapaciteten för elektroniska tyger kommer att bibehålla en stabil tillväxt

Under de närmaste åren kommer den elektroniska tygindustrin att upprätthålla en stadig tillväxt.Det finns många traditionella terminalapplikationsområden, som involverar konsumentelektronik, industri, bil, kommunikation och andra industrier, och framväxande terminalapplikationsfält dyker upp i en oändlig ström;Det starka stödet från en rad nationella industripolitik har också skapat en gynnsam marknadsmiljö för den elektroniska tygindustrin.

Elektroniskt tyg kommer att fortsätta att utvecklas tunt, och marknadsandelen och andelen elektroniskt garn kommer att fortsätta att expandera

Elektroniskt garn är råvaran för tillverkning av elektroniskt tyg.Under de senaste åren, med den ökade efterfrågan på elektroniska tyger, har mitt lands elektroniska garnmarknad visat en bra utvecklingstrend som helhet, och industrins produktionskapacitet har fortsatt att öka.Den har vuxit från 425 000 ton 2014 till 2020. 808 000 ton.År 2020 kommer produktionen från den inhemska elektroniska garnindustrin att nå 754 000 ton.